Prawo do nieruchomości: Transakcje, dziedziczenie, prawa sąsiedzkie

wrz 1, 2020 przez

Prawo do nieruchomości: Transakcje, dziedziczenie, prawa sąsiedzkie

Prawo do nieruchomości: Transakcje, dziedziczenie, prawa sąsiedzkie

Kupno i sprzedaż nieruchomości, dziedziczenie, prawo do korzystania z sąsiednich terenów – to wszystko jest regulowane przez przepisy prawa cywilnego. W niniejszym artykule omówimy te zagadnienia, wskazując m.in. na najważniejsze aspekty poszczególnych transakcji i dziedziczenia.

1. Transakcje nieruchomościami – najważniejsze aspekty

Podstawową czynnością, jaką należy wykonać przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości, jest sporządzenie umowy. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi być zawarta na piśmie, a jej treść powinna określać dokładnie dane nieruchomości (adres i numery KW), cenę sprzedaży oraz termin przekazania mieszkania.

Ważne jest również określenie formy wynagrodzenia (np. płatność w ratach) oraz ewentualnej gwarancji ze strony sprzedawcy. Przy większych transakcjach często sporządza się tzw. akt notarialny, który jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy oraz czynności związane z przekazaniem nieruchomości.

Należy pamiętać, że w przypadku kredytu hipotecznego, do czasu spłaty całej sumy kredytu bank będzie miał prawo do zastawu na nieruchomości (tzw. hipoteka).

2. Dziedziczenie nieruchomości – co warto wiedzieć?

Dziedziczenie nieruchomości związane jest z prawem spadkowym. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zmarł, dla dziedziczenia nieruchomości niezbędne jest:

– Otworzenie spadku – w szczególności w przypadku, gdy nie został on wcześniej doręczony zmarłemu

– Sporządzenie aktu notarialnego stwierdzającego nabycie prawa do nieruchomości

Dziedziczenie nieruchomości jest zwykle skomplikowaną i długotrwałą procedurą. Dlatego warto skorzystać z porad notariusza lub prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

3. Prawa sąsiedzkie – jak je zastosować?

Prawa sąsiedzkie to zespół norm prawnych regulujących stosunki między sąsiadami w zakresie korzystania z posesji i prowadzenia sąsiedzkich stosunków. Są one szczególnie istotne w przypadku sporów sąsiedzkich, które dotyczą:

– Stanu posesji – czyli m.in. stanu ogrodzenia, drzew i krzewów, ścian lub innych obiektów umieszczonych na granicy posesji.

– Korzystania z nieruchomości – czyli m.in. sposobu i celu korzystania z terenu sąsiedniego, wzajemnego przystępu do nieruchomości czy dostępu do budynku.

– Hałasu i uciążliwości – czyli m.in. zakresu godzin, w których wolno wydawać hałas czy wykorzystywać narzędzia.

W przypadku sporu sąsiedzkiego warto zwrócić się do prawnika lub mediatora, którzy pomogą znaleźć rozwiązanie problemu w sposób konstruktywny i zgodny z prawem.

Podsumowanie

Prawo do nieruchomości jest bardzo ważne dla każdego właściciela posesji. W niniejszym artykule omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z transakcjami, dziedziczeniem oraz prawami sąsiedzkimi. Warto pamiętać, że tylko zgodność z prawem pozwala na bezpieczne korzystanie z nieruchomości i uniknięcie kłopotów prawnych.

Podobne

Tagi