Projektowanie architektoniczne a bezpieczeństwo: Aspekty przeciwdziałania zagrożeniom i zapewnienie ochrony

kwi 5, 2021 przez

Projektowanie architektoniczne a bezpieczeństwo: Aspekty przeciwdziałania zagrożeniom i zapewnienie ochrony

Projektowanie architektoniczne a bezpieczeństwo:
Aspekty przeciwdziałania zagrożeniom i zapewnienie ochrony

Projektowanie architektoniczne to przede wszystkim proces, w którym powstaje budynek lub inna konstrukcja. Aby jednak był on funkcjonalny i spełniał swoje zadanie, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to podstawa każdej konstrukcji, a zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, w których przebywają setki, a czasem tysiące osób. W artykule omówimy, jakie są aspekty przeciwdziałania zagrożeniom i jak zapewnić ochronę w trakcie projektowania architektonicznego.

1. Bezpieczeństwo wewnętrzne budynku
Podstawowym elementem projektowania bezpiecznego budynku jest zabezpieczenie wewnętrzne. Oznacza to, że konstrukcja musi zostać zaprojektowana tak, aby w razie pożaru, ataku terrorystycznego czy innej sytuacji kryzysowej, umożliwić szybką i bezpieczną ewakuację wszystkich osób z budynku. W tym celu projektanci muszą uwzględnić:
– dobór odpowiedniego materiału wykończeniowego wewnętrznych ścian i sufitów,
– instalację systemu szybkiego gaszenia pożaru,
– plan ewakuacji, który powinien być wywieszony na każdym piętrze budynku oraz regularnie ćwiczony przez personel budynku,
– zapewnienie dostatecznej ilości drzwi i korytarzy ewakuacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych.

2. Bezpieczeństwo zewnętrzne budynku
Bezpieczeństwo zewnętrzne obejmuje zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi, przede wszystkim przed aktami terroru lub atakami poszczególnych osób. Projektanci muszą zatem uwzględnić takie elementy, jak:
– odpowiednie oświetlenie w okół budynku,
– systemy monitoringu (np. kamery),
– odpowiednio wzmocnione drzwi i okna,
– systemy alarmowe.

3. Dostosowanie do norm bezpieczeństwa pożarowego
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy budynek musi spełniać określone normy bezpieczeństwa pożarowego. Projektanci muszą zatem dopasować swoje projekty do obowiązujących norm. W tym celu należy uwzględnić:
– zaplanowanie odpowiedniego systemu gaśniczego,
– poprawne doprowadzenie instalacji elektrycznej, tak aby wykluczyć możliwość powstania zwarcia,
– wykorzystanie materiałów o właściwościach ognioodpornych i zbliżonych.

4. Aspekty zagrożeń wynikających z terenu
Przy projektowaniu budynku nie wolno zapominać o ewentualnych zagrożeniach wynikających z rodzaju terenu, na którym zostanie on wzniesiony. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak:
– głębokość ścian fundamentowych w przypadku gruntów słabych,
– dobranie odpowiedniego rodzaju konstrukcji w przypadku obszarów sejsmicznych,
– zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed powodzią lub wiatrem.

5. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w korzystaniu z budynku. Projektanci muszą uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, zapewniając im łatwy dostęp do budynku, a także zastosowanie odpowiednich udogodnień w jego wnętrzu. Należy zwrócić uwagę na:
– wybór odpowiedniego pochylni lub windy np. dla osób na wózkach inwalidzkich,
– dostosowanie łazienek oraz toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– odpowiednie oznaczenia w budynku, umożliwiające orientację w terenie dla osób z zaburzeniami widzenia.

Podsumowanie
Podczas projektowania architektonicznego budynku należy wziąć pod uwagę wiele czynników, a zwłaszcza bezpieczeństwo. Projektanci muszą dostosować swój projekt do norm bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Należy również uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, co zapewni łatwy dostęp do budynku dla wszystkich bez wyjątków. Projektowanie architektoniczne to proces, który ma na celu dopasowanie budowli do specyficznych potrzeb, w tym również bezpieczeństwa, a w tym celu powinni pracować tylko i wyłącznie specjaliści, którzy wiedzą, jakie czynniki wpływają na ten proces i jak zrobić wszystko, aby budynki spełniały swoje funkcje w sposób niezawodny i bezpieczny.

Podobne

Tagi