Ochrona prawna inwestora w budownictwie: Co powinieneś wiedzieć

maj 2, 2020 przez

Ochrona prawna inwestora w budownictwie: Co powinieneś wiedzieć

Inwestycje budowlane to nie tylko ryzyko finansowe, ale także prawne. Dlatego ważne jest, aby każdy inwestor wiedział, jakie prawa mu przysługują i jakie działania może podjąć w przypadku naruszenia umowy przez wykonawcę. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z ochroną prawną inwestora w budownictwie.

1. **Umowa z wykonawcą**
Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać jej treść i upewnić się, że zawiera wszystkie istotne kwestie, jakie powinny zostać uwzględnione. W umowie powinny znaleźć się m.in. terminy wykonania prac, specyfikacja materiałów, metody płatności oraz kwestie związane z gwarancją na wykonane prace. Warto również wziąć pod uwagę możliwość przedłużenia terminów wykonania prac w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak np. warunki atmosferyczne.

2. **Kontrola realizacji inwestycji**
Istotny element ochrony prawnej inwestora to kontrola prac budowlanych. Inwestor może na bieżąco sprawdzać, czy wykonawca przestrzega umowy oraz terminów wykonania prac. Ważne jest również sprawdzanie jakości materiałów i wykonywanych prac oraz dokonywanie pomiarów. Może to pozwolić na wykrycie nieprawidłowości lub błędów już na etapie ich powstawania, co minimalizuje ryzyko powstania większych problemów w przyszłości.

– kontrola prac budowlanych
– sprawdzanie jakości materiałów i wykonywanych prac
– dokonywanie pomiarów

3. **Reklamacje**
W przypadku stwierdzenia wady, bądź nieprawidłowości w wykonaniu prac, niezwłocznie należy poinformować wykonawcę o wystąpiłym problemie. W przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy, należy skorzystać z przysługującej inwestorowi możliwości złożenia reklamacji. Warto pamiętać jednak, że reklamacja musi zostać złożona w sposób właściwy, co oznacza przede wszystkim jej formę oraz termin jej złożenia.

4. **Gwarancja na wykonane prace**
Jeśli wykonawca dostarczył niesprawny materiał lub wykonywał prace w sposób nieodpowiedni, inwestor może skorzystać z przysługującej mu gwarancji. Warto pamiętać, że gwarancja może obejmować różne elementy wykonanej inwestycji, w tym zarówno jakość materiałów, jak i wykonanie prac.

5. **Postępowanie sądowe**
Jeśli powyższe kroki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, wówczas inwestor ma prawo skorzystać ze środków prawnych, takich jak postępowanie sądowe. Jest to jednak rozwiązanie ostateczne i często długotrwałe oraz kosztowne. Dlatego warto stosować się do wcześniejszych kroków i uniknąć konieczności wytaczania procesu sądowego.

Podsumowując, ochrona prawna inwestora w budownictwie jest bardzo ważnym elementem każdej inwestycji. Kluczowym punktem jest podpisanie umowy z wykonawcą, a także kontrola prac budowlanych oraz skorzystanie z przysługujących narzędzi, takich jak reklamacja czy gwarancja. Warto pamiętać, że w przypadku problemów prawnych istnieje możliwość skorzystania z pomocy prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie.

Podobne

Tagi