Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych: Jak skutecznie załatwić formalności

gru 16, 2021 przez

Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych: Jak skutecznie załatwić formalności

Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych: Jak skutecznie załatwić formalności

Nowe przepisy budowlane wymagają od inwestorów przestrzegania szeregu formalności. Bez ich wykonania nie można rozpocząć żadnych prac budowlanych. Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych może sprawić wiele trudności i długotrwałych formalności. W tekście omówimy, jak skutecznie załatwić nasze formalności.

1. Wniosek o pozwolenie na budowę

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w odpowiednim urzędzie. Aby to zrobić, musimy zebrać szereg dokumentów – m.in. projekt budowlany, zgodę właściciela nieruchomości na budowę, decyzję o warunkach zabudowy oraz ochrony środowiska. Wnioski o pozwolenie na budowę najlepiej składać drogą elektroniczną, co przyspieszy i ułatwi ich rozpatrzenie.

2. Kontrola projektu budowlanego

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie kontroli projektu budowlanego przez odpowiedni organ administracyjny. Skontrolowane zostaną m.in. wymienione wcześniej dokumenty oraz zgodność projektu z przepisami prawa budowlanego. W przypadku pozytywnej opinii, inwestor otrzymuje decyzję o pozwoleniu na budowę.

3. Składanie potrzebnych zgłoszeń

Oprócz wymaganej procedury o uzyskanie pozwolenia na budowę, inwestor musi także złożyć szereg innych zgłoszeń – m.in. o rozpoczęciu prac budowlanych, zakończeniu budowy oraz odbiorze technicznym budynku. Przed rozpoczęciem prac warto odwiedzić odpowiedni urząd w celu uzyskania pełnej listy wszystkich wymaganych zgłoszeń.

4. Współpraca z inspektorem nadzoru budowlanego

W czasie trwania prac budowlanych inwektorzy muszą mieć na miejscu inspektora nadzoru budowlanego. Inspektor odpowiada za kontrolę przebiegu prac i zgodność ich wykonania z zatwierdzonym projektem. Współpraca z inspektorem jest szczególnie ważna, gdyż, nieprzestrzeganie zasad może grozić nakładem grzywny administracyjnej.

5. Odbiór techniczny budynku

Etapem kończącym proces inwestycyjny jest odbiór techniczny budynku. W tym celu należy zgłosić się do wydziału Architektury i Budownictwa. W trakcie odbioru technicznego zostanie dokonana kontrola, czy zgodnie z projektem oraz przepisami budowlanymi.

Podsumowanie

Postępowanie administracyjne w sprawach budowlanych może być czasochłonne i skomplikowane. Dlatego też warto przestrzegać wszystkich wymaganych formalności oraz współpracować z odpowiednimi organami. Pozytywnie rozwiązane sprawy przyczyniają się do bezproblemowego użytkowania budynku w przyszłości oraz uniknięcia kary pieniężnej.

Podobne

Tagi