Inspekcje budowlane: Jak przebiegają i czego się spodziewać

lis 17, 2020 przez

Inspekcje budowlane: Jak przebiegają i czego się spodziewać

Nadzór budowlany to zbiór działań podejmowanych przez organy państwowe w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Inspekcje budowlane są jednym z elementów nadzoru, której celem jest zabezpieczenie wszelkich interesów związanych z inwestycjami budowlanymi. Jak przebiegają inspekcje budowlane i czego można się spodziewać podczas ich przeprowadzania?

1. PRZYGOTOWANIE DO INSPEKCJI BUDOWLANEJ

Przed wystąpieniem inspektora budowlanego do danej inwestycji, warto przygotować nie tylko dokumentację budowlaną, ale również warunki umożliwiające swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń i terenów inwestycyjnych. Inspektor będzie sprawdzał nie tylko jakość wykonania, ale również zgodność prac z projektem i przepisami.

2. CZEGO SPOTKAĆ SIĘ PODCZAS INSPEKCJI?

Podczas inspekcji budowlanej inspektor będzie kontrolować m.in. jakość wykonanych prac, odpowiednie oznakowanie, nieprzypadkowe braki w dokumentacji technicznej, czas realizacji umów o dzieło itd. Warto zaznaczyć, że budowa bez zezwolenia na rozpoczęcie i bez pozwolenia na użytkowanie naraża inwestora na surowe kary finansowe.

3. LEKKIE NIEDOSKONAŁOŚCI

Inspektor może również wykryć drobne uchybienia, które nie stanowią zagrożenia dla użytkowników obiektu. W takiej sytuacji zostanie wystawione postanowienie o usunięciu usterek, jednak nie zostanie zatrzymany proces realizacji inwestycji.

4. POWAŻNE NIEDOSKONAŁOŚCI

Jeśli jednak inspektor odnotuje poważne uchybienia, które narażają życie i zdrowie ludzkie, wówczas zostanie wstrzymany proces dalszej budowy. W takiej sytuacji inwestor otrzyma nakaz natychmiastowego zaprzestania działań z uwzględnieniem przerwania robót budowlanych.

5. KROKI DO PRZYJĘCIA PO INSPEKCJI BUDOWLNEJ

Po zakończeniu inspekcji budowlanej, inwestor otrzymuje raport lub postanowienie z ustaleniami inspektora. W zależności od zakresu wykrytych nieprawidłowości inwestor musi podjąć odpowiednie kroki, aby poprawić jakość i zgodność inwestycji. Od jego zaangażowania i zdyscyplinowania zależy w przyszłości komfort użytkowników inwestycji oraz bezpieczeństwo przestrzeganie przepisów prawa budowlanego.

Podobne

Tagi