Arbitraż i mediacja w sporach budowlanych: Rozwiązanie konfliktów na drodze pozasądowej

lut 2, 2021 przez

Arbitraż i mediacja w sporach budowlanych: Rozwiązanie konfliktów na drodze pozasądowej

Arbitraż i mediacja to popularne sposoby rozwiązywania sporów w branży budowlanej. Dzięki nim można się uniknąć kosztownych i długotrwałych procesów sądowych, a również osiągnąć korzystne dla obu stron porozumienie. W artykule omówimy dlaczego arbitraż i mediacja są tak ważne w przypadku sporów budowlanych oraz w jaki sposób można z nich skorzystać.

Rola arbitrażu w sporach budowlanych

Arbitraż to rodzaj pozasądowego postępowania rozstrzygającego spory. W przypadku sporów budowlanych jest często wykorzystywany, ponieważ pozwala na znalezienie szybszego rozwiązania niż to, które jest oferowane przez sądy powszechne. Arbitraż zazwyczaj prowadzi zespół arbitrażowy, którego rolą jest rozpoznanie konkretnego konfliktu i wydanie decyzji, która będzie wiążąca dla obu stron. W przeciwieństwie do postępowań sądowych, arbitraż jest bardziej elastyczny i pozwala na indywidualne podejście do konkretnego sporu.

Mediacja w budowlance

Oprócz arbitrażu, coraz częściej w sporach budowlanych wykorzystuje się mediację. Mediacja polega na wysłuchaniu obu stron sporu przez mediatora, który ma za zadanie pomóc w osiągnięciu porozumienia. Mediacji nie powinno mylić się z negocjacją, ponieważ mediator nie podejmuje decyzji w imieniu obu stron, tylko jedynie pomaga im w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Mediacja jest szczególnie skuteczna w przypadku, gdy konflikt wynika z różnic w interpretacji przepisów lub klauzul umowy.

Zalety pozasądowych metod rozwiązywania sporów budowlanych

Korzystanie z arbitrażu i mediacji w sporach budowlanych ma wiele korzyści. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

– Szybkość i elastyczność – Pozasądowe metody rozwiązywania sporów pozwalają na szybsze osiągnięcie porozumienia niż procesy sądowe oraz umożliwiają bardziej elastyczne podejście do konkretnego sporu.
– Oszczędność czasu i pieniędzy – Arbitraż i mediacja są znacznie tańszą alternatywą dla postępowań sądowych. Koszt wynikający z powództwa w sądzie może negatywnie wpłynąć na budżet projektu budowlanego, a pozasądowe rozwiązania konfliktów mogą je znacznie zmniejszyć.
– Ochrona reputacji – W przypadku sporów budowlanych reklamacje mogą być składane przeciwko wykonawcy budowlanemu, co z kolei może negatywnie wpłynąć na jego reputację. Rozwiązanie konfliktu drogą pozasądową może pomóc w osiągnięciu porozumienia, które zostanie zachowane w tajemnicy, co pozwoli na ochronę reputacji branży budowlanej.

Podsumowanie

Wniosek jest więc taki, że arbitraż i mediacja są skuteczne sposoby na rozwiązanie sporów budowlanych na drodze pozasądowej. Jest to korzystne zarówno dla wykonawcy budowlanego, jak i dla klienta. Dzięki pozasądowym metodom rozwiązywania sporów można zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć niekorzystnych dla obu stron wyroków sądowych. Dlatego warto skorzystać z arbitrażu i mediacji jako alternatywy dla procesów sądowych i znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla wszystkich stron.

Podobne

Tagi